KALLISTOYS Veilinghuis — verkoop en betaalprocessen

 

Verkoop webshop door KALLISTOYS Veilinghuis

 1. Plaatsing advertentie online
 2. Verkoop aan derde
 3. Factuur opstellen (automatisch via boekhoudpakket — rekening houden met “vaste” verzendkosten per regio)
 4. Betaling open stellen (via Molly)
 5. Betaling ontvangen
 6. Adres en email van koper verifiëren
 7. Pakket verzenden (digitaal label downloaden — via DHL?)
 8. Track & Trace code automatisch doorsturen naar koper (hoe?)
 9. Na ontvangst “feedback” geven/ontvangen (hoe loopt dat? Waar zichtbaar?)

 

Verkoop webshop via platform KALLISTOYS Veilinghuis door derden

 1. Registratie derde als “vendor”
 2. Vastleggen gegevens van “vendor” (hoe kan alias onherkenbaar worden gemaakt?)
 3. Bijhouden register met emails van “vendors” (waar?)
 4. Opstellen advertentie door “vendor” (wat moet of kan KALLISTOYS nog doen?)
 5. Betalen door “vendor” per item van bedrag Euro 0,99 (hoe gaat dat met Molly?)
 6. Artikel wordt door derde gekocht (door wie wordt factuur opgemaakt? KALLISTOYS? Zo ja, hoe loopt dan de financiële stroom van doorboeking? Hoe komt het opgeld van [10%] ten gunste van KALLISTOYS op de factuur? Hoe komen de exacte verzendkosten door “vendor” op de factuur?)
 7. Betaling open stellen (via Molly)
 8. Betaling ontvangen (door wie? KALLISTOYS? Overboeking naar “vendor”? wie betaalt de extra kosten voor doorzenden van ca. max. 1,5%?)
 9. Betaling ontvangen
 10. Adres en email van koper komen ook naar KALLISTOYS? (belangrijk voor mailchimp!)
 11. Pakket verzenden door “vendor”
 12. Track & Trace code door “vendor” laten sturen? (hoe werkt dat?)
 13. Na ontvangst “feedback” geven/ontvangen (hoe loopt dat? Waar zichtbaar?)

 

Terugtrekking door “vendor” (bij webshop en veilingen! — dat kan, maar kost geld)

Hoe verloopt dat proces? Moet KALLISTOYS toestemming geven? Hoe ontvangt KALLISTOYS anders de “fee” van Euro 0,99?

 

 

 

 

Verkoop veiling door KALLISTOYS Veilinghuis (idem als bovenstaand)

 

Verkoop veiling door KALLISTOYS Veilinghuis

 1. Plaatsing advertentie veiling online (bij meerdere advertenties moet KALLISTOYS ook format veiling opnieuw kunnen gebruiken, zodat het tijd scheelt!)
 2. Verkoop aan derde na afloop veiling
 3. Factuur opstellen (automatisch via boekhoudpakket — [15% opgeld bij factuur doen])
 4. Betaling open stellen (via Molly)
 5. Betaling ontvangen
 6. Adres en email van koper verifiëren
 7. Pakket verzenden (digitaal label downloaden — via DHL?)
 8. Track & Trace code automatisch doorsturen naar koper (hoe?)
 9. Na ontvangst “feedback” geven/ontvangen (hoe loopt dat? Waar zichtbaar?)

 

Verkoop webshop via platform KALLISTOYS Veilinghuis door derden

 1. Registratie derde als “vendor” (zie hierboven bij webshop)
 2. Vastleggen gegevens van “vendor” (hoe kan alias onherkenbaar worden gemaakt?)
 3. Bijhouden register met emails van “vendors” (waar?)
 4. Opstellen advertentie door “vendor” (wat moet of kan KALLISTOYS nog doen? Format moet door “vendor” meermaals kunnen worden gebruikt en dus tussentijds als format kunnen worden opgeslagen, want dat scheelt tijd!)
 5. Betalen door “vendor” per item met een “reserve price” (hoe gaat dat met Molly? — staat nu als % achteraf te betalen — wellicht handiger om vooraf een vast bedrag in rekening te brengen!)
 6. Artikel wordt door derde gekocht (door wie wordt factuur opgemaakt? KALLISTOYS? Zo ja, hoe loopt dan de financiële stroom van doorboeking? Hoe komt het opgeld van [10%] ten gunste van KALLISTOYS op de factuur?)
 7. Betaling open stellen (via Molly)
 8. Betaling ontvangen (door wie? KALLISTOYS? Overboeking naar “vendor”? wie betaalt de extra kosten voor doorzenden van ca. max. 1,5%?)
 9. Betaling ontvangen
 10. Adres en email van koper komen ook naar KALLISTOYS? (belangrijk voor mailchimp!)
 11. Pakket verzenden door “vendor”
 12. Track & Trace code door “vendor” laten sturen? (hoe werkt dat?)
 13. Na ontvangst “feedback” geven/ontvangen (hoe loopt dat? Waar zichtbaar?)

Niet bereiken van “reserve price” bij veiling. Hoe loopt dan het proces? KALLISTOYS moet dan een bedrag ontvangen van [Euro 4,99].

 

Verkoop via “shop-in-shop”

Hoe krijgt een “reseller” ruimte op de website van KALLISTOYS? Hoe verloopt dat verkoopproces?

Rekening mee houden dat KALLISTOYS een bedrag ter grootte van [10%] opgeld ontvangt!

Menu